Oproep voor een reserve gastgezin en opvang voor 2 jongens voor 2 weken

Op 31 maart komen er 21 kinderen met begeleiding uit het besmette deel van Wit Rusland door de ramp met de kerncentrale van Tsjernobyl. Ze gaan weer terug op 20 mei 2017. Wij zijn op zoek naar een reserve gastgezin en opvang voor 2 jongens voor 2 weken.

De 2 weken opvang gaat om de periode van 22 april t/m 6 mei.

Ze komen uit de regio Klimovichi en hebben nog steeds gezondheidsklachten. Ze zijn niet ernstig ziek, dan zouden ze het land niet uit mogen, maar hebben klachten als bijvoorbeeld chronische hoofdpijn.

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat na en verblijf van ongeveer 2 maanden bij ons, hun gezondheid sterk is verbeterd. Hun bloed is, op een natuurlijke manier, helemaal vernieuwd en ze bouwen een reserve op voor 6 maanden tot een jaar. Chronische hoofdpijn komt niet of in mindere mate terug. Het grootste gevaar is dat het immuun systeem van de kinderen is aangetast.

Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden, bel of mail ons!
Of weet u iemand die dit zou willen doen, geef het door!

Kijk ook eens op onze website: www.tsjernobylkinderen.nl voor bijvoorbeeld foto’s uit 2014.

Kunt u zich (helaas) niet opgeven als reserve gastgezin of tijdelijke opvang  maar wilt u ons wel financieel steunen? Maak dan uw gift over op rek. NL59 RABO 0337 6712 22, deze is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Wij en de kinderen zijn u zeer dankbaar!!

Namens het bestuur, Ria Kodde

Afbeelding1

Stichting Hulp Tsjernobylkinderen Lelystad
Langevelderslag 64
8223 PE Lelystad
www.tsjernobylkinderen.nl

Gastgezinnen gezocht

In april en mei 2017 hopen wij weer een groep van 20 of 30 kinderen met begeleiding uit Wit-Rusland uit te nodigen.

Ze komen uit de regio Klimovichi en hebben nog steeds gezondheidsklachten ten gevolge van de ramp met de kerncentrale van Tsjernobyl (26-4-1986). Ze zijn niet ernstig ziek, dan zouden ze het land niet uit mogen, maar hebben klachten als bijvoorbeeld chronische hoofdpijn.

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat na en verblijf van 2 maanden bij ons hun gezondheid sterk is verbeterd. Hun bloed is, op een natuurlijke manier, helemaal vernieuwd en ze bouwen een reserve op voor 6 maanden tot een jaar. Chronische hoofdpijn komt niet of in mindere mate terug. Het grootste gevaar is dat het immuun systeem van de kinderen is aangetast.

Voor de groep kinderen in 2017 ZOEKEN WE CHRISTELIJKE GASTGEZINNEN!!
We hebben geprobeerd in 2016 een groep uit te nodigen maar dat is helaas niet gelukt omdat er te weinig gastgezinnen zich aangemeld hadden. Wij realiseren ons dat we toen te laat met de werving zijn begonnen vandaar nu al deze brief. Wij hopen dat we de kinderen dit keer niet teleur hoeven te stellen.

WILT U GASTGEZIN ZIJN OF HEEFT U INTERESSE? GEEF U OP!!

De kinderen zijn ongeveer 9 á 10 jaar. Zij komen 2 maanden. Zij komen met z’n tweeën bij u in huis logeren, onder andere vanwege taal en heimwee. Zij gaan gewoon naar school en krijgen les van hun begeleiders/-sters. Wij hopen ook weer het schoolvervoer te kunnen regelen. U kunt kiezen of u jongens of meisjes wilt, dit kan belangrijk zijn bijvoorbeeld bij het spelen met eigen kinderen.

De reis en de nodige verzekeringen worden door de stichting betaald.

Voor diegene die zich opgeven of interesse hebben volgt een info-avond waar u ook vragen kunt stellen en met ‘ervaren’ gastouders kunt praten.
Het is de bedoeling om begin 2017 een ‘cursus’ Russisch te organiseren, waar u de belangrijkste woordjes en iets over het land en de cultuur van de kinderen leert.

Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden, bel of mail ons!

Kunt u zich (helaas) niet opgeven als gastgezin maar wilt u ons wel financieel steunen? Maak dan uw gift over op rek. NL59 RABO 0337 6712 22, deze is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Wij en de kinderen zijn u zeer dankbaar!!

Afbeelding1Stichting Hulp Tsjernobylkinderen Lelystad
Langevelderslag 64
8223 PE Lelystad
www.tsjernobylkinderen.nl

Julianatoren Apeldoorn

Gisteren een gezellige dag gehad in pretpark Julianatoren!

 

Naar Hans en Grietje

Vrijdag is de groep bij pannenkoekenhuis Hans en Grietje geweest.
In het bos gewandeld, lekker buiten gespeeld en heerlijke pannenkoeken gegeten met een ijsje toe.

Halverwege het verblijf

De kinderen zijn ongeveer halverwege hun verblijf in Nederland. Ze hebben het prima naar hun zin. Dat is te zien op de foto’s hieronder. Bedankt voor het toesturen!

Nieuwe groep kinderen in 2014

Op 28 maart 2014 verwelkomen we weer 20 kinderen uit de regio Klimovichi (Wit-Rusland) in Lelystad

Zaterdag 22 maart 2014 vertrekken Ria en Rinus Kodde, Anja Sollie, Dick Kremer en Dennis Marudenko naar Klimovichi om de tien jongens en tien meisjes, in de leeftijd van 9 tot 11 jaar, en hun twee begeleidsters Ellen en Tanja op te halen.

We zijn blij met de elf gastgezinnen die de kinderen en begeleidsters, voor acht weken  in hun gezin willen opnemen.
Tijdens de schooluren worden de kinderen opgevangen door de Timotheüsschool in Lelystad.

De kinderen hebben vanwege de dagelijkse straling bijna allemaal vaak last van hoofdpijn. Veel kinderen hebben ook last van hun benen, en/of hun schildklier, en/of ze hebben nog andere kwalen. De ervaring heeft geleerd dat van alle kinderen die twee maanden in een gezonde omgeving kunnen leven de gezondheid verbetert. Sommige kinderen komen zelfs voor lange tijd van hun hoofdpijn af.
(Voor meer informatie, kijk onder ‘over SHTL’ op deze site.)

En daar doen we het voor!