Waarom willen wij helpen?

Op 26 april 1986 vond de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl plaats. Veel mensen in Wit-Rusland, Oekraïne en Rusland lijden daar nog steeds onder.

Ook voor Nederland had de ramp gevolgen. Spinazie moest vernietigd worden en de koeien moesten voor enkele dagen op stal. In bepaalde gebieden in Nederland mochten imkers de eerste jaren na de ramp geen bijenkorven plaatsen vanwege het hoge stralingsniveau in de heide. Dat is niets bij de gevolgen voor het rampgebied.

In Wit-Rusland is ongeveer 70% van het land zwaar besmet. Zo zwaar dat er rekening mee moet worden gehouden dat het 100 jaar of langer duurt voordat het land weer ‘stralingsvrij’ genoemd kan worden. Officieel ligt het percentage lager, maar daar worden vraagtekens bij geplaatst als gekeken wordt naar de in verhouding veel voorkomende stralingsgerelateerde ziekten in zogenaamde schone gebieden.

Stichting Hulp Tsjernobylkinderen Lelystad is sinds 1994 als werkgroep en sinds 1998 als stichting actief om te helpen de nood voor de mensen in Klimovichi, Wit-Rusland, dragelijker te maken. In het bijzonder voor de kinderen.

Een nieuw bestuur werkt aan een doorstart van de Stichting. Het doel is om in 2020 weer een groep kinderen uit te nodigen.

Kinderen

De kinderen hebben vanwege de dagelijkse straling bijna allemaal vaak last van hoofdpijn. Veel kinderen hebben ook last van hun benen en/of hun schildklier en/of andere kwalen.  De ervaring heeft geleerd dat van alle kinderen die 2 maanden in een gezonde omgeving kunnen leven de gezondheid verbetert. Sommige kinderen komen zelfs voor lange tijd van hun hoofdpijn af.

Naar aanleiding van contacten met een andere werkgroep in 1993 zijn wij in 1994 begonnen met het naar Lelystad halen van kinderen uit de regio Klimovichi, in het oosten van Wit-Rusland. Klimovichi is een kleine provinciestad en ligt op ca. 200 km afstand van Tsjernobyl. De kinderen die uitgenodigd worden zijn in leeftijd tussen de 9 en 11 jaar. Een groep is 30 à 32 kinderen groot. Ze worden 2 aan 2 bij christelijke gastgezinnen ondergebracht.

De kinderen komen naar Lelystad voor een periode van ongeveer 2 maanden.
Er komen twee begeleiders mee die, behalve Russisch, ook Engels of Duits spreken. De kinderen gaan overdag naar een school in Lelystad die minstens een lokaal over heeft. De stichting zorgt enkele keren per week voor bijbellessen.