Waarom willen wij helpen?

Op 26 april 1986 vond de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl plaats. Veel mensen in Wit-Rusland, Oekraïne en Rusland lijden daar nog steeds onder.

Ook voor Nederland had de ramp gevolgen. Spinazie moest vernietigd worden en de koeien moesten voor enkele dagen op stal. In bepaalde gebieden in Nederland mochten imkers de eerste jaren na de ramp geen bijenkorven plaatsen vanwege het hoge stralingsniveau in de heide. Dat is niets bij de gevolgen voor het rampgebied.

In Wit-Rusland is ongeveer 70% van het land zwaar besmet. Zo zwaar dat er rekening mee moet worden gehouden dat het 100 jaar of langer duurt voordat het land weer ‘stralingsvrij’ genoemd kan worden. Officieel ligt het percentage lager, maar daar worden vraagtekens bij geplaatst als gekeken wordt naar de in verhouding veel voorkomende straling gerelateerde ziekten in zogenaamde schone gebieden.

Stichting Hulp Tsjernobylkinderen Lelystad is sinds 1994 als werkgroep en sinds 1998 als stichting actief om te helpen de nood voor de mensen in Klimovichi, Wit-Rusland, dragelijker te maken. In het bijzonder voor de kinderen.

De kinderen hebben vanwege de dagelijkse straling bijna allemaal vaak last van hoofdpijn. Veel kinderen hebben ook last van hun benen en/of hun schildklier en/of andere kwalen. De ervaring heeft geleerd dat van alle kinderen die 2 maanden in een gezonde omgeving kunnen leven de gezondheid verbetert. Sommige kinderen komen zelfs voor lange tijd van hun hoofdpijn af.
Naar aanleiding van contacten met een andere werkgroep in 1993 zijn wij in 1994 begonnen met het naar Lelystad halen van kinderen uit de regio Klimovichi, in het oosten van Wit-Rusland. Klimovichi is een kleine provinciestad en ligt op ca. 200 km afstand van Tsjernobyl.

Dit jaar geen nieuwe groep kinderen uit Klimovichi…

Van 21 augustus tot 10 oktober 2020 zouden wij weer een groep van 20 of 30 kinderen met begeleiding uit Wit-Rusland uit te nodigen.

Vanwege het coronavirus hebben wij echter moeten besluiten dat het onverstandig, zelfs onmogelijk is om een groep kinderen naar Nederland te laten komen.

Wij gaan nu proberen om in het voorjaar van 2021 (maart-april) de groep alsnog uit te nodigen!

Voor de groep kinderen in 2021 zoeken we GASTGEZINNEN!!
De kinderen zijn ongeveer 9 á 10 jaar. Zij komen 7-8 weken.
Zij komen met z’n tweeën bij een gezin logeren, o.a. vanwege de taal en evt. heimwee.
Zij gaan gewoon naar school en krijgen les van hun eigen begeleidsters.
Wij hopen dit jaar ook weer het schoolvervoer te kunnen regelen. Daarnaast willen wij dit jaar een BSO gaan organiseren na schooltijd!
U kunt kiezen of u jongens of meisjes wilt, dit kan belangrijk zijn b.v. bij het spelen, ook met evt. eigen kinderen.
De reis en de nodige verzekeringen worden door de stichting betaald.

Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden als gastgezin, bel, app of mail ons!

Het bestuur:
Marijke Groen: 06-53907972
Annette Groen: 06-11849503
Jennica Toornstra: 06-12705600
Mail: bestuur_shtl@tsjernobylkinderen.nl

Kijk ook eens op onze website: www.tsjernobylkinderen.nl
Kunt u zich (helaas) niet opgeven als gastgezin maar wilt u ons wel financieel steunen? Maak dan uw gift over op rek. NL59 RABO 0337 6712 22, deze is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
Wij en de kinderen zijn u zeer dankbaar!!