Over de Stichting

Over de stichting

Stichting Hulp Tsjernobylkinderen Lelystad is een ANBI, een algemeen nut beogende instelling.

Doelstelling

De Stichting heeft als doel:

  1. Het bieden van de mogelijkheid tot geestelijke en/of lichamelijke aansterking van de kinderen uit het radioactieve besmette gebied van Wit Rusland, die bij gastgezinnen in de gemeente Lelystad, dan wel elders, verblijven. Waarbij wordt uitgegaan van de Bijbel als Gods woord en waarbij de kinderen in aanraking worden gebracht met het evangelie.
  2. Het verlenen van financiële en/of materiële hulp aan kinderen afkomstig uit, of wonende in het Tsjernobyl-gebied in Wit-Rusland.

Officiële naam van de Stichting

Stichting Hulp Tsjernobylkinderen Lelystad

Bestuur

  • Jennica Toornstra (voorzitter)
  • Annette Groen (secretaris)
  • Anja Sollie (penningmeester)

Beloningsbeleid

Het bestuur zet zich belangeloos in voor de Stichting.

Contact

Bankrekening

IBAN: NL59 RABO 0337 6712 22 t.n.v. Stichting Hulp Tsjernobylkinderen Lelystad
BIC/SWIFT-code: RABONL2U
Bankadres: Rabobank, Nederland

Giften

Giften aan Stichting Hulp Tsjernobylkinderen zijn fiscaal aftrekbaar binnen de door de Belastingdienst aangegeven grenzen. De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit kunt u controleren op de pagina ‘Zoek een ANBI’ op de site van de Belastingdienst.

RISN / Fiscaalnummer

8074.38.832

Kamer van Koophandel

39068889

Beleid & financiën