Projecten

Projecten

Stichting Hulp Tsjernobylkinderen Lelystad is primair opgericht om hulp te verlenen aan kinderen in het door de Tsjernobyl-ramp getroffen gebied.

Vanuit onze contacten met de plaatselijke overheid en met organisaties in Klimovichi kunnen we ook projecten ondersteunen die niet (direct) met kinderen te maken hebben, of die op een andere manier met kinderen te maken hebben.

Wij ondersteunen

  • het Bejaardentehuis Borisovichi (voorheen Weliki Moch)
  • het internaat Timonovo
  • de Evangelische kerk Благодать(zegen/genade)

Wilt u 1 van deze projecten ondersteunen?

Bejaardentehuis Borisovichi (voorheen Weliki Moch)

Weliki Moch is een dorpje in de regio Klimovichi. De plaatselijke overheid heeft daar een bejaardentehuis gevestigd. Vanuit Lelystad en  vanuit andere plaatsen in de wereld is er steun verleend voor bijvoorbeeld meubilair voor de eetzaal, de aanschaf van wasmachines, voor het kopen van medicijnen en voor koelkasten voor voedsel en medicijnen. In 2009 is het bejaardentehuis verhuisd naar Borisovichi, een ander dorp binnen de regio.

Het bejaardenhuis heeft altijd behoefte aan incontinentiemateriaal. We kunnen dat tegenwoordig niet meer gemakkelijk invoeren, de regels laten dat niet toe. Geld mogen we wèl meenemen, waarvan ter plekke de benodigde materialen worden aangeschaft.

Internaat Timonovo

Timonovo is een dorp dat aan Klimovichi is ‘vastgegroeid’. In het internaat wonen kinderen waarvan de ouders (meestal wegens alcoholmisbruik) uit de ouderlijke macht zijn ontzet. Ook wonen er kinderen waarvan de ouders zijn overleden, en waarvan geen familielid in staat of bereid is om te helpen.
De kinderen gaan naar een school die ook bezocht wordt door kinderen uit de buurt, die in (hun eigen) gezinnen wonen. De school is gevestigd in het pand van het internaat.

Met steun uit diverse landen wordt het internaat opgeknapt.

Evangelische kerk Благодать (zegen/genade)

De evangelische kerk Благодать in Klimovichi houdt haar diensten in een aangepast woonhuis. Ze zijn al een hele tijd bezig met sparen voor een eigen kerkgebouw. In oktober 2003 zijn de fundamenten gelegd. Door tegenslag heeft de bouw enige tijd stil gelegen, maar inmiddels wordt er weer aan gewerkt.