De Stichting steunen

Wilt u de stichting financieel steunen?

Uw bijdrage is van harte welkom op bankrekening NL59 RABO 0337 6712 22 t.n.v. Stichting Hulp Tsjernobylkinderen Lelystad.

De stichting steunen vanuit het buitenland?

BIC/SWIFT-code: RABONL2U
Bankadres: Rabobank, Nederland

Giften en belastingen

Giften aan Stichting Hulp Tsjernobylkinderen zijn fiscaal aftrekbaar binnen de door de Belastingdienst aangegeven grenzen. De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit kunt u controleren op de pagina ‘Zoek een ANBI’ op de site van de Belastingdienst.